Nové brány v Bukurešti

pátek 11. duben 2008 10:49

Otevření bran. Ano,přesně tak si vykládám účel summitu v Bukurešti, který se konal před pár dny, a jehož prioritou měl být názorový konsenzus velké aliance NATO.

Tou první branou bylo kontroverzní “memorandum“ o přijetí nových členů do aliance, jakými jsou Ukrajina a Gruzie. Státy, které se dlouhá léta sdružovali pod nadvládou Sovětského svazu, a poté se spoustu let potáceli v letargii z rozpadu této mocnosti.

            Ovšem nutno také říct, že Gruzie i Ukrajina je po formální stránce schopna přístupu do aliance, ale realita se jeví poněkud jinak. Oba tyto státy se názorově štěpí na části proruské a prozápadní. A proto uvažme do jaké míry bude ono začlenění pozitivní pro nás a pro tyto země, když vezmeme v potaz, že neustále zmítané oblasti rozštěpují a destabilizují celý region. Sama tato organizace je poměrně silně boje schopna, ale tato schopnost je podmíněna velkým politickým a zájmovým bojem mezi mnoha a mnoha proudy, které ve svých prioritách naprosto nesouvisí s prioritami aliance.

Například si uveďme Španělsko, které samo o sobě nemá důvod ani potenciál sdílet stejné názory jako Ukrajina. Oba státy mají diametrálně odlišného nepřítel, který ohrožuje fungování země, Ať je to u Španělska terorismus a angažování se do problémů svých bývalých kolonií nebo u Ukrajiny ekonomická nezávislost na Rusku a spory, které tomuto provázejí.

Co tedy vlastně ohrožuje alianci Nato? Dle mého mínění je to tendence rozpínat se, kterou se pyšní hlavně nové alianční státy a USA. U států, jako Estonsko, existuje jakási morální sounáležitost se státy nealiančními a u USA toto vidím jako mocenskou rozpínavost pod taktovkou společné bezpečnosti. USA tvoří pomyslné kolonie prostřednictvím nichž se angažuje do mnoha politických, ekonomických a vojenských sfér. I když samotné spojené státy jsou pramálo závislé na společné obraně. Jako poměrně silné státy uvedu snad jen Británii, Francii a Německo, které však zastávají poměrně konzervativní postoje. Snad jen Británie své politicky velmocenské ambice netají a angažuje se do mnoha konfliktů.

            Každá válka tvoří nová spojenectví. A tak uvažuji, že Nato existuje pouze jako formální spolek a při každém konfliktu vytváří nové, menší aliance v ně NATA.

            A proto dalším zarývání se do srdce bývalé SSSR vytváříme onoho archaického Ruského medvěda, který by nám dal opět společného nepřítele. Koho to obohatí?

Vojtěch Širota

Širota VojtěchNechápu,17:3711.4.2008 17:37:42
honzabože bože15:1211.4.2008 15:12:57

Počet příspěvků: 2, poslední 11.4.2008 17:37:42 Zobrazuji posledních 2 příspěvků.

Vojtěch Širota

Vojtěch Širota

Rád bych poukázal na problémy a výhody 21. století. Věnuji se politickým, ale i nepolitickým tématům a snažím se vystihnout podstatu aktuálních kauz, jenž se zobrazují v masmédiích i v každém z nás.

Mé jméno je Vojtěch Širota a je mi 20 let.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora

tento blog
všechny blogy