Nové brány v Bukurešti

pátek 11. duben 2008 10:49

Otevření bran. Ano,přesně tak si vykládám účel summitu v Bukurešti, který se konal před pár dny, a jehož prioritou měl být názorový konsenzus velké aliance NATO.

Tou první branou bylo kontroverzní “memorandum“ o přijetí nových členů do aliance, jakými jsou Ukrajina a Gruzie. Státy, které se dlouhá léta sdružovali pod nadvládou Sovětského svazu, a poté se spoustu let potáceli v letargii z rozpadu této mocnosti.

            Ovšem nutno také říct, že Gruzie i Ukrajina je po formální stránce schopna přístupu do aliance, ale realita se jeví poněkud jinak. Oba tyto státy se názorově štěpí na části proruské a prozápadní. A proto uvažme do jaké míry bude ono začlenění pozitivní pro nás a pro tyto země, když vezmeme v potaz, že neustále zmítané oblasti rozštěpují a destabilizují celý region. Sama tato organizace je poměrně silně boje schopna, ale tato schopnost je podmíněna velkým politickým a zájmovým bojem mezi mnoha a mnoha proudy, které ve svých prioritách naprosto nesouvisí s prioritami aliance.

Například si uveďme Španělsko, které samo o sobě nemá důvod ani potenciál sdílet stejné názory jako Ukrajina. Oba státy mají diametrálně odlišného nepřítel, který ohrožuje fungování země, Ať je to u Španělska terorismus a angažování se do problémů svých bývalých kolonií nebo u Ukrajiny ekonomická nezávislost na Rusku a spory, které tomuto provázejí.

Co tedy vlastně ohrožuje alianci Nato? Dle mého mínění je to tendence rozpínat se, kterou se pyšní hlavně nové alianční státy a USA. U států, jako Estonsko, existuje jakási morální sounáležitost se státy nealiančními a u USA toto vidím jako mocenskou rozpínavost pod taktovkou společné bezpečnosti. USA tvoří pomyslné kolonie prostřednictvím nichž se angažuje do mnoha politických, ekonomických a vojenských sfér. I když samotné spojené státy jsou pramálo závislé na společné obraně. Jako poměrně silné státy uvedu snad jen Británii, Francii a Německo, které však zastávají poměrně konzervativní postoje. Snad jen Británie své politicky velmocenské ambice netají a angažuje se do mnoha konfliktů.

            Každá válka tvoří nová spojenectví. A tak uvažuji, že Nato existuje pouze jako formální spolek a při každém konfliktu vytváří nové, menší aliance v ně NATA.

            A proto dalším zarývání se do srdce bývalé SSSR vytváříme onoho archaického Ruského medvěda, který by nám dal opět společného nepřítele. Koho to obohatí?

Vojtěch Širota

Vojtěch Širota

Vojtěch Širota

Rád bych poukázal na problémy a výhody 21. století. Věnuji se politickým, ale i nepolitickým tématům a snažím se vystihnout podstatu aktuálních kauz, jenž se zobrazují v masmédiích i v každém z nás.

Mé jméno je Vojtěch Širota a je mi 20 let.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora